Een woning kopen op Mallorca

Alvorens u overgaat tot de aankoop van een vakantiehuis in Mallorca wilt u natuurlijk precies weten hoe het aankoopproces eruit ziet en wat er allemaal moet gebeuren om een woning te kunnen overdragen.

Het is raadzaam om een onafhankelijke advocaat in te schakelen die het aankoopproces voor u controleert en begeleidt t/m de overdracht bij de notaris en de inschrijvingen bij het register en eventueel vereniging van eigenaren. Tijdens dit gehele proces wordt u tevens begeleid door uw adviseur van PrimaMallorca.

 

Wij hebben de volgorde voor u op een rij gezet.

 • aanvragen fiscaal nummer
 • openen Spaanse bankrekening
 • controle of alle vereiste documenten aanwezig zijn
 • controle of er geen schulden meer op de woning zitten
 • controle of alle vergunningen voorhanden zijn
 • controle of er geen bestemmingsplan op de woning zit
 • controle of de woning is ingeschreven bij het kadaster
 • controle of de gemeentelijke belastingen betaald zijn
 • controle of de voorlopige koopovereenkomst correct is
 • controle of er geen openstaande facturen bij de nutsbedrijven zijn
 • controle of er geen achterstallige betaling bij de vereniging van eigenaren is
 • voorbereiding stukken voor transport bij de notaris
 • begeleiding en vertaling bij de notaris
 • controle op inschrijven koopakte bij het register
 • wijzigen naam bij de nutsbedrijven
 • wijzigen naam bij vereniging van eigenaren